SKB ziet het als haar taak om aan kleinschalige bedrijven en kunstenaars huisvesting te verschaffen. Zij wil dat doen op een manier die zoveel mogelijk tegemoet komt aan de behoeften van haar doelgroep.

SKB verhuurt bedrijfsruimte, waaronder veel kantoorruimte, bij voorkeur per kamer, vanaf ca. 8 mē tot circa 200 mē. De huur is voor de huurder steeds op korte termijn opzegbaar. Er is nooit sprake van meerjarige contracten. SKB heeft geen winstoogmerk en vraagt niet meer dan kostendekkende prijzen, waarbij echte starters bovendien een korting op de huurprijs krijgen.

Kortom, de bedrijfsruimte van SKB is te huur:
  • vanaf 8 mē
  • voor een flexibele periode
  • met korting voor starters