SKB

 

 

 

 

In 1983 werd in het streven naar de bevordering van mens- en milieuvriendelijk ondernemen in Delft de Stichting Kleinschalige Bedrijven opgericht.

Nu, ruim dertig jaar later, is een duurzame benadering van mens, omgeving en rendement nog steeds een belangrijke drijfveer voor SKB. Volgens SKB is kleinschalige bedrijfsvoering een uitstekend kader voor duurzaam ondernemen.

In 1983 voorzag de reguliere vastgoedmarkt nauwelijks in de vraag naar bedrijfsruimte voor kleinschalige bedrijven. Hoewel er sindsdien wel iets is veranderd, is de vraag naar bedrijfsruimte in kleinere eenheden vandaag nog steeds aanmerkelijk groter dan het aanbod.

Daarom ziet SKB, ook vandaag nog, in de bevordering van beschikbaarheid van huisvesting voor haar doelgroep een belangrijke taak. SKB rekent niet alleen startende en jonge bedrijven tot haar doelgroep, zelfstandige beeldende kunstenaars behoren daar beslist ook bij. SKB beheert dus niet alleen bedrijfs- en kantoorruimte, maar ook ateliers.

SKB heeft daarom, met haar dochter Stichting Ondernemerscentrum Haaglanden (OCH), in de loop der jaren diverse gebouwen verworven om ze in kleinere gedeelten aan bedrijven en kunstenaars te verhuren.