SKB

 

 

 

 

Vanaf de oprichting heeft SKB startende en gevestigde ondernemers geadviseerd op het gebied van ondernemerschap en het beginnen van een bedrijf.
Midden jaren '90 ging SKB die activiteiten meer richten op mensen buiten haar gebouwen. Daarom ontwikkelde SKB begeleidingstrajecten voor voorbereiding op en training voor ondernemerschap.
Bovendien ging SKB ook starters en ondernemers in Delft en omgeving individueel adviseren.
SKB zag vroeg het aanzienlijke ondernemerspotentieel bij allochtone Delftenaren.
Zij heeft met haar training en begeleiding dan ook zeker die doelgroep op het oog.

Tegenwoordig biedt SKB dus ook: